Er der dårligt klima på arbejdspladsen?

Produktiviteten på arbejdspladsen har det med at dale, hvis der er et dårligt arbejdsklima. Det er selvfølgelig op til chefen, at gøre noget ved problemet, men det er ikke sikkert at han er klar, at der er et problem.

Medmindre der ligefrem gror skimmelsvamp på væggene. Men mener du, at du arbejder i et dårligt arbejdsklima, kan du forsøge at sige det til chefen og argumentere for, at et bedre arbejdsklima, kan øge produktiviteten, hvilket er godt for økonomien.

Hvilken betydning har det hvis der er et dårligt indeklima?

Hvis man sidder i et lokale med mange mennesker og udluftningen ikke er god nok, medfører det høje temperaturer sidst på dagen, og det vil typisk medføre at produktiviteten daler, det er også almindeligt at folk får hovedpine, i disse tilfælde.
Hvis der er problemer med for meget fugt i lokalet, vil det medføre, at der kommer den føromtalte skimmelsvamp før eller senere. Men hvilke konsekvenser har det, hvis der kommer skimmelsvamp?

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp er et begreb der anvendes i mikrobiologien om en gruppe af svampe, som lever bedst i fugtigt klima. Har man skimmelsvamp i hjemmet, eller sidder man i et lokale, hvor der er skimmelsvamp, skal man ikke bare affinde sig med det, men gøre en indsats for at komme skimmelsvampen til livs. Skimmelsvamp medfører nemlig at man får hovedpine, man bliver mere træt, man får åndedrætsbesvær og andre allergilignende symptomer. Alt dette burde forsvinde så snart man er kommet skimmelsvampen til livs (hvis det vel og mærke er derfra, at problemerne stammer). Men er man udsat for skimmelsvamp over en længere periode, kan man udvikle permanente skader som astma og permanent allergi.

For at forebygge mod skimmelsvamp kan man opsætte fugtposer, som suger fugten til sig, og lader den løbe ned i en lille beholder. En fugtpose er ikke særlig effektiv, men kan holde den værste fugt på afstand. Er der et større behov, skal man til gengæld investere i en affugter, som er ret effektiv, men også bruger en del strøm.

Har man allerede fået skimmelsvamp, skal man kontakte en, der har forstand på at komme skimmelsvampen til livs. Når dette er sket kan man få dem til at hjælpe en med at forebygge problemet. Et firma som Max Legêne bruger et middel kaldet Vandex, som de påfører vægge.
Dermed kan fugten ikke komme igennem væggene.

Er du i tvivl om forholdene på kontoret kan du også anbefale din chef, at i tager kontakt til et firma, der sender en konsulent ud, for at kigge på forholdene.

Categories: Business, Penge

Comments are closed.