Undgå oversvømmelser og spar penge

De senere år er der kommet mere vand ned fra himlen, end der plejer. Dette har grundet de gamle kloaksystemer i  byerne  medført en del oversvømmelser i folks huse og kældre. Dette kan hurtigt blive en dyr fornøjelse, i og med at forsikringsselskaberne langt fra dækker hele beløbet for de ting, der er blevet beskadiget. Derfor er det en god idé for fremtiden og fremtidige skybrud, selv at tage sine foranstaltninger og  passe på sit hus. Dette betyder således, at man må sikre sig, at ens kloaksystem kan håndtere vandmængderne. Dette kan eksempelvis gøres ved at få installeret en separatkloakering

Hvad er separatkloakering

Ved at få installeret en seperatkloakering, får man installeret to forskellige kloakrør: et til spildevand og et til regnvand, således vil rørene ikke få samme belastning, hvis et skybrud skulle komme.

Det er selvfølgelig en omkostning at få installeret seperatkloakering i første omgang, men på lang sigt vil det være en investering i dit hus og dit hjem, da risikoen for oversvømmelse gennem kloakken vil være reduceres gevaldigt.

En oversvømmelses konsekvenser

Ødelæggelse af minder

Mange mennesker gemmer mange forskellige ting i deres kældre, og mange gange er det ting, man holder kært, og ikke vil smide ud, men ikke bruger så ofte. Eksempelvis er billeder og gamle barndomsminder ofte ting, der bliver gemt væk i kældre. Sådanne minder er uerstattelig, hvorfor det er endnu mere presserende at sørge for, at ens kælder ikke bliver oversvømmet.

Ødelæggelse af inventar

Ud over ens personlige ting og minder, som kan blive ødelagt, er der selvfølgelig også en chance for at dyre møbler eller lignende vil tage skade. Ofte vil forsikringen ikke dække disse, da møblerne formentlig har været brugt i nogle år, og derved anses de af forsikringselskabet som om, at de har tabt deres værdi. Dette ændrer dog ikke på, at man stadig skal ud og erhverve sig nye møbler, hvilket er en yderligere udgift.

Ødelæggelse af hus og kælder

Endeligt er der også huset, som kan tage skade, hvilket i sig selv er en større omgang og udgift. Her dækker forsikringsselskabet formentlig en del af renovationen, men oftest er det langt fra hele beløbet. Således kan man ende op med en større regning, i og med at kælderen for det første skal affugtes, samt efterfølgende renovering af eventuelle skader.

Således har man meget at miste, hvis man ikke er forberedt. Således er det en god investering at investere i god kloakering i sit hjem, da man derved kan spare sig selv for mange fremtidige bekymringer og udgifter.

 

Categories: Penge

Comments are closed.